Voor de Groep

Aanbod

Goed onderwijs ontstaat in interactie. Interactie tussen jou en je groep en de interacties tussen leerlingen in jouw groep. Daarom richten we ons niet exclusief op de leerkracht of de groep, maar op de combinatie: sterk leerkrachtgedrag én je groep begrijpen. 

We brengen een positieve grondhouding, denkkracht en creativiteit. We houden van leren én van plezier maken, liefst zien we die hand-in-hand gaan. Naast coachen en adviseren steken we ook graag de handen uit de mouwen. Bijvoorbeeld door lessen te geven die zicht geven op de groepsdynamiek.

Sterk voor de Groep

Doel: de interactie tussen de leerkracht en de groep verbeteren.

Het onderwijs is voortdurend in beweging, geen dag is hetzelfde. In die hectiek en dynamiek is het essentieel dat je op een positieve manier regie voert in de klas. We streven ernaar dat elke leerkracht met zelfvertrouwen en daadkracht voor de klas staat. Daarbij is het ook nodig om de groep te begrijpen. We brengen patronen in kaart en bieden passende interventies aan. Vaak is er ook winst te halen bij de structuur, bijvoorbeeld bij de klassenopstelling of het opstellen van routines voor veelvoorkomende situaties.  

Onze begeleiding start met een intake. We kijken in de klas en vormen een helder beeld van de dynamiek. Onderdelen van onze begeleiding zijn:

 • Plan van aanpak opstellen dat aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van de groep en de leerkracht
 • (Beeld)coaching aan de hand van de Cirkel Interpersoonlijk Docent (Wubbels, 2016)
 • Naast de leerkracht meedenken en meedoen
 • Patronen in de groep in kaart brengen
 • Structuur aanreiken rond normen, routines en organisatievormen

Lees hier meer over de begeleiding van complexe groepen.
Lees hier meer over verbetertrajecten.

Samen voor de Groep

Doel: samenhang en samenwerking versterken binnen de school rond gedrag.

Klassenmanagement is niet alleen het begrenzen van storend gedrag. Het gaat erom de groep zo te benaderen en in te richten dat je dit storende gedrag zoveel mogelijk voorkomt. Als dit een rode draad is die de leerlingen in de hele school ervaren, wordt de kans op succes een stuk groter.

Wat in één klas wordt geaccepteerd, heeft nu eenmaal invloed op de hele school. Een team dat samen bouwt aan een goede leersfeer in de hele school, is een mooi cadeau aan de kinderen en alle collega’s.

Onze begeleiding start met een kennismaking met het MT of de stuurgroep. Daarna doen we een nu-meting in de klassen. Dan volgt een teamtraining waarin de praktijk het uitgangspunt is en de theorie het fundament.

Onderdelen van onze begeleiding zijn:

 • Meting leerklimaat
 • In gesprek over verwachtingen en gedrag
 • Straffen en belonen
 • Gouden en zilveren weken
 • Gewenst gedrag makkelijk maken
 • Regels kiezen en routines afspreken
Lees hier meer over teamtrajecten.

Starten voor de Groep

Doel: startende leerkrachten en zijinstromers ondersteunen en begeleiden rond groepsdynamiek en klassenmanagement.

Als je start voor de groep komt er veel op je af. Je moet opeens over van alles nadenken. Veel beginnende leerkrachten maken zich van tevoren zorgen of ze de groep misschien niet aankunnen. In de opleiding wordt er bovendien te weinig aandacht aan besteed, mogelijk vanuit de gedachte dat je het in de praktijk wel leert. Wij vinden dat startende leerkrachten met een persoonlijke, op leren gerichte benadering sneller meters kunnen maken.

Voor startende collega’s is het moeilijk om in te schatten wat ‘normaal’ is. Daarom formuleren we eerst, zo duidelijk mogelijk, wat we wél willen. Daarin sluiten we aan bij het normaal van de school, maar ook bij de kwaliteiten van de leerkracht. Door beeldcoaching reflecteren we op de interactie tussen de leerkracht en de groep. 

Onderdelen van onze begeleiding zijn:

 • Beeldcoaching + krachtgerichte coaching
 • Dagboek bijhouden
 • Traject van twee jaar 
 • Intervisie met groepjes startende leerkrachten

Zij-instromers kunnen ook van ons aanbod gebruik maken. Voor hen hebben we een meerjarig traject gericht op de persoonlijke kant van interactie met groepen.

Lees hier meer over de begeleiding van starters.

Startende leerkrachten en zij-instromers zijn welkom in de bootcamp. De bootcamp biedt een startende leerkrachten een onvergetelijke, praktijkgerichte dag vol werkvormen, uitwisselingen, persoonlijke gesprekken en toepasbare ideeën.