Voor de Groep

Het perfecte lokaal

Krijg je na het lezen van onze artikelen zin om je lokaal opnieuw in te richten? Wij helpen je graag op weg. Over het perfecte lokaal willen we niet te veel praten, maar daar gaan we liever mee aan de slag.

Dit aanbod is een samenwerking tussen Voor de Groep en Wij-Leren Schoolontwikkeling.

Praktisch: Jonge Kind

Bertine van den Oever komt een dagdeel van 3 uur in de ruimtes voor groepen 1, 2 en 3 meekijken, geeft met een kijkwijzer aan wat helpend is ingericht en geeft tips voor constructieve veranderingen.

Praktisch: Oudere Kind

Niels de Jong bezoekt de lokalen van groepen 4-8 (liefst tijdens de les) met een kijkwijzer, puzzelt mee met klassenopstellingen en inrichting van lokalen en geeft tips mee om lokalen optimaal in te richten.

Inhoudelijk: Jonge Kind

Inhoudelijk kunnen onderstaande onderwerpen tijdens een teamtraining van een dagdeel van 3 uur toegelicht worden en is er ruimte voor het stellen van andere vragen n.a.v. de artikelen.

  • Rekening houden met de taal- en rekenontwikkeling die van concreet naar schematisch naar abstract loopt in wat je ophangt en in hoe je taal en rekenen integreert in themahoeken en niet in geïsoleerde taal- en rekenhoeken.
  • Inrichten van communicerende themahoeken.
  • Aanbod voor alle spelfasen en andere ontwikkelfasen in de ruimte.
  • Samen kritisch kijken naar je praktijk met een checklist.

Inhoudelijk: Oudere Kind

Hoe ondersteunt de leeromgeving je pedagogische en didactische doelen? Na een teamtraining van een dagdeel kunnen jullie die vraag beantwoorden door: 

  • Theoretisch inzicht in klassenmanagement en groepsdynamiek.
  • Vergelijken van verschillende klassenopstellingen.
  • Oefenen met het indelen van klassen (voorbeeldklas of eigen leerlingen).
  • Inspirerende voorbeelden te bespreken met collega’s.
  • Samen kritisch kijken naar je praktijk met een checklist.

Heb je vragen of wil je ons uitnodigen? Bel gerust!

Bertine: 06 45893550

bertine@wij-leren.nl

Niels: 06 81226805

niels@voordegroep.nl