Voor de Groep

Aanmelden bootcamp

Veel starters willen graag beter worden in het leidinggeven aan groepen. Wij bieden een intensieve training aan, gericht op leerkracht vaardigheden. 

Binnen één dag sta je steviger in je schoenen door:

– Leidinggevend gedrag oefenen a.d.h.v. pittige casussen

– Patronen in groepsdynamiek herkennen

– Doornemen van interventies voor het groepsklimaat die je direct kunt toepassen

– Intervisie met startende groepsgenoten

– Materiaal om gewenst gedrag makkelijk te maken in je lokaal (je krijgt materiaal mee zoals powerpoints met regels en routines, slimme klassenopstellingen en werkvormen groepsdynamiek)

Ieder jaar organiseren we een bootcamp met startende collega’s in de regio Zuid-Holland. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.