Voor de Groep

Scholingstraject “Een goede Leersfeer in de school”

Steeds meer scholen realiseren zich dat goed gedrag in de school essentieel is. Wanneer goed gedrag normaal is, legt dat een stevig fundament onder welbevinden en krijgt iedereen de maximale kans om te leren. Wij noemen dat een goede leersfeer.

De kwaliteit van de leersfeer staat of valt uiteraard met de leerkracht. Als het echter daarbij blijft, is de leersfeer kwetsbaar en kan die in het ene jaar anders zijn dan in het andere jaar. Goed gedrag moet daarom een kenmerk zijn van de school! Hierin is de kwaliteit van het team bepalend. Goed gedrag bij leerlingen, vraagt om een uitstekende samenwerking tussen de volwassenen. Daarom raakt een traject voor een goede leersfeer altijd de professionele cultuur in de school.

Doel

Een duurzame en positieve leersfeer realiseren in de hele school, doordat leerkrachten en leerlingen gezamenlijk werken aan een omgeving die leren en groei bevordert.

In het traject ‘Een goede leersfeer’ zetten we daarom in op twee sporen:

 • We versterken de vaardigheden van individuele leerkrachten. Met ‘leerkrachten’ worden hier alle professionals binnen de school bedoeld.
 • We zetten in op versterking van de school als systeem.

Voorbereiding en Nu-meting

 • Een uitgebreide analyse van de huidige leersfeer en gedrag in de school. Dit wordt gedaan door middel van observaties, enquêtes onder leerkrachten en leerlingen, en het analyseren van bestaande schooldocumentatie.
 • Startbijeenkomst: Introductie van het traject met het hele team. Gezamenlijke visie op gedrag, bepalen van doelen, verwachtingen en de structuur van het traject.
 • Urgentie en ambitie: Waar wil de school vanaf en waar wil de school naartoe? Wat vraagt dat van de samenwerking binnen het team?

Visie en Theoretische Input

 • Verdiepen visie, discussie over hoe kinderen gezien worden binnen de school; balans tussen ruimte geven en kaders stellen; eigenaarschap van leerlingen en verantwoordelijke leerkrachten.
 • Theoretische input: Krachtig Lerarengedrag, groep begrijpen, bedding van structuur en routines.
 • Opstellen persoonlijke ontwikkeldoelen en schooldoelen.

Groepsbezoeken

 • Er vinden groepsbezoeken plaats waarbij gefocust wordt op de interactie. Hierbij spelen de persoonlijke leerdoelen een grote rol. Kort hierna volgt een reflectiebijeenkomst waarin in kleinere groepen de opbrengsten worden gedeeld.
 • Als het team daar klaar voor is, zijn intervisiemomenten, waarbij leerkrachten zelf geselecteerde beelden gebruiken, een krachtig middel om zowel het eigen leren als de teamontwikkeling te stimuleren.
 • Bepalen inhouden van de volgende studiedag.

Studiemoment, voortkomend uit het voorgaande.

 • Strategieën om gewenst gedrag te bevorderen en te verankeren in de dagelijkse praktijk.
 • Ontwikkeling van routines die het werkgeheugen ontlasten en structuur bieden.
 • Opstellen van een kwaliteitskaart een kijkwijzer of ander instrumentarium waarmee goed gedrag geborgd wordt binnen de school.

Eindgesprek en evaluatie

Aan het einde van het schooljaar vindt een afsluitend gesprek plaats met een eindrapportage van de school zelf over de bereikte doelen en aanbevelingen voor de toekomst.

Startende leerkrachten en zij-instromers zijn welkom in de bootcamp. De bootcamp biedt een startende leerkrachten een onvergetelijke, praktijkgerichte dag vol werkvormen, uitwisselingen, persoonlijke gesprekken en toepasbare ideeën.