Voor de Groep

Begeleidinstraject

We begrijpen we dat iedere leerkracht unieke kwaliteiten en uitdagingen heeft. Soms komt het voor dat een leerkracht op bepaalde punten niet voldoet aan de verwachtingen. In zulke gevallen is het belangrijk om gerichte begeleiding te bieden die niet alleen inspeelt op de ontwikkelpunten, maar ook het vertrouwen en de motivatie van de leerkracht versterkt. Ons aanbod is ontworpen om dit proces zorgvuldig en effectief te begeleiden.

Onze begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Klikgesprek: Voor een succesvolle begeleiding is een goede werkrelatie tussen de leerkracht en de begeleider essentieel. Daarom starten we met een klikgesprek om de wederzijdse verwachtingen en doelen af te stemmen.

Nu-meting: We voeren een uitgebreide analyse uit op basis van de documenten die de school heeft gehanteerd in het beoordelingstraject. Dit helpt om de huidige situatie duidelijk in kaart te brengen en de verbeterpunten nauwkeurig vast te stellen.

Begeleidingsmomenten: Gedurende vijf begeleidingsmomenten, verspreid over drie weken, werken we gericht aan de verbeterdoelen. Deze sessies bestaan uit:

  • Online co-teaching sessies: Ondersteuning en begeleiding via Teams. De begeleiding richt zich op reflectie en feedback op een door de leerkracht voorbereide (maar nog te geven) les. Idealiter is dit ook de les waarbij het groepsbezoek plaatsvindt.
  • Groepsbezoek met filmopname: Observatie van de klaspraktijk, gevolgd door een grondige analyse van de beelden.
  • Nabespreking: Een diepgaand gesprek met de leerkracht om de observaties te bespreken en acties voor verdere verbetering vast te stellen. Elke nabespreking wordt afgesloten met het bepalen van de opbrengsten en met het vaststellen van de inhoudelijke rapportage aan de schoolleiding.

Halverwege het traject vindt een tussenevaluatie plaats met de schoolleiding om de voortgang te bespreken en eventuele bijsturingen aan het traject door te voeren.

Afsluitend Driegesprek en Eindrapportage: Aan het einde van het traject vindt een afsluitend gesprek plaats met de schoolleiding, waarin de resultaten worden besproken en vastgelegd in een eindrapportage.

Startende leerkrachten en zij-instromers zijn welkom in de bootcamp. De bootcamp biedt een startende leerkrachten een onvergetelijke, praktijkgerichte dag vol werkvormen, uitwisselingen, persoonlijke gesprekken en toepasbare ideeën.