Voor de Groep

Sterk voor de groep

Van een uitdagende groep kan de leerkracht veel leren. We weten dat een klas soms zoveel energie vraagt dat je werkplezier en daadkracht afnemen: je komt in een overlevingsstand in plaats van een ontwikkelstand. Dat willen wij doorbreken.

Wij helpen je om de klas te begrijpen, te reflecteren op je praktijk en met concrete plannen te bouwen aan een goede leersfeer. Tijdens onze sessies geven we je (voorbeeld)materiaal dat je direct kunt gebruiken.

Doel

Door de groep te begrijpen en te reflecteren op leerkrachthandelen, verbeteren we de leersfeer en ontwikkelt de leerkracht vaardigheden.

Werkwijze

Intake

Of je nu halverwege het schooljaar vastloopt of een frisse start wil maken: we beginnen met een intake. Tijdens dit gesprek gaan we deze onderwerpen langs:

  • Geschiedenis van de groep
  • Huidige groepsdynamiek (sociogrammen)
  • Sociale veiligheid
  • Samenwerking met duo
  • Ouderbetrokkenheid rondom de groep
  • Organisatorische mogelijkheden

Plan

Na de intake stellen we prioriteiten en maken we in overleg met de leerkracht(en) een plan van aanpak. Dit plan bestaat doorgaans uit beeldcoaching, analyse van de groepsdynamiek, werksessies rondom structuur en eventueel een ouderavond.

Beeldcoaching

  • Reflecteren op de interactie tussen de leerkracht en de groep aan de hand van de Interpersoonlijke Cirkel.
  • Kernreflectie op leerkrachtgedrag.

Groepsdynamiek

  • Wij geven een observatieles met werkvormen die de dynamiek zichtbaar maken
  • We maken een 3D-sociogram (uit ‘Ik in de Wij’, van Ivo Dokman)
  • We herkennen de normdragers in de groep
  • We plannen activiteiten om de sfeer in de klas te verbeteren

Structuur

  • We helpen jou bij het stellen, communiceren en aanleren van regels
  • We formuleren een aantal routines die gewenst gedrag makkelijk maken
  • We richten een escalatieladder in (gericht op de-escalatie)
  • We kijken kritisch naar de klassenopstelling

Evaluatie

  • Aan het einde van het traject evalueren we samen de opbrengst voor de leerkracht én voor de klas.

Duo-leerkrachten begeleiden we bij voorkeur samen.