Voor de Groep

Visie

De interactie tussen de leerkracht en de groep verbeteren, daar gaat het ons om. Leerkrachten moeten de groep begrijpen én sterk, leidinggevend en verbindend gedrag laten zien. Dit gedrag vinden we rechtsboven in de Cirkel Interpersoonlijk Docent (Wubbels, 2006). Leerkrachten die dat kunnen staan zelfverzekerd voor de groep.

Voor de groep: dat is waar het gebeurt. De leerkracht pakt het podium en neemt leiding.

Voor de groep: dat is waar je het voor doet. Een groep met individuen die in harmonie leren.

Onze visie hebben we verwoord in 5 statements:

1. Jij bent de sleutel

De ruggengraat van een goed leef-leerklimaat is de leerkracht. Je bent rolmodel en zorgt ervoor dat de klas een veilige plek is waar je kunt leren en waar je jezelf kunt zijn. Dat jij de sleutel bent, betekent ook dat je bereid bent om naar jezelf te kijken en dat je investeert in een goede relatie met je groep.

2. Krachtig leerkrachtgedrag is binnen handbereik

Krachtig leerkrachtgedrag betekent dat er een gezonde combinatie is van invloed en nabijheid; je hebt de touwtjes in handen én je bent vriendelijk. Dit gedrag is te leren. Het is dus geen aangeboren talent, je kunt het leren, begrijpen en vooral oefenen.

3. Elke groep is anders

Iedere groep leerlingen heeft zijn eigen karakter en dynamiek. Om passend te reageren moet de leerkracht de groep begrijpen. Daarvoor is observeren en uitproberen nodig.

4. Gedrag is leerstof

Hoe leerlingen zich gedragen is geen bijzaak; het is een essentieel onderdeel in elke klas. Zie het als leerstof. Dit bevrijdt je van onrealistische verwachtingen en het geeft je focus. Weet wat je wilt en leer leerlingen dat gedrag aan. Bij gedrag hoort ook lesaanbod: routines, regels, voorbeeldgedrag en instructie.

5. Eén school, één norm

Een klas is geen opzichzelfstaand eiland. Wat in één klas wordt geaccepteerd, heeft invloed op de hele school. Daarom bouw je met elkaar aan dezelfde normen en verwachtingen. De kinderen hebben recht op een team dat eensgezind samenwerkt om van de school voor iedereen een mooie plek te maken.